Úsporné ICT

Vytváříme řešení a příležitosti, jak snížit zátěž životního prostředí a podpořit tak své zákazníky. Například návrhem energeticky efektivních datových center.

Udržitelné ICT by mělo firmám šetřit peníze, aniž by vyvolávalo dodatečné náklady. Přístup společnosti Altron pomáhá zákazníkům dosáhnout požadovaných ekologických i ekonomických cílů v oblasti datových center a IT služeb. Technologie datových center a IT nejsou svým dvouprocentním příspěvkem k celosvětovým emisím CO2 jen nevinným nezúčastněným divákem. Myšlenky na šetření zdroji však nevedou k ničemu, pokud nejsou skutečně realizovány. Přístup a řešení Altronu pomáhají zákazníkům snížit jejich „uhlíkovou stopu“ ve vztahu k ICT. Nemusí být vše hotovo v jednom kroku, například postupný proces optimalizace chlazení a napájení spolu s efektivním řízením a využitím IT zdrojů může snížit spotřebu v datovém centru až o 70 %. A pouhá optimalizovaná kontrola teploty v datových centrech může sama o sobě ušetřit až 20% spotřebované elektrické energie. Společnosti též mohou snížit zátěž životního prostředí realizací kompletních firemních procesů založených na automatizovaném ICT.