Nejsme lhostejní vůči svému okolí

Přistupujeme aktivně ke společenské odpovědnosti a podporujeme řadu projektů. Nezapomínáme ani na dobrovolnictví svých zaměstnanců.

Odpovědnost v ekonomické oblasti

Jsme přesvědčeni, že jako poskytovatel produktů a řešení informačních a komunikačních technologií musíme přispět k pozitivnímu rozvoji a vzdělání moderní společnosti, ale také k přibližování veřejného sektoru občanům. Abychom tuto odpovědnost naplnili, máme nastaveny jasné etické standardy podnikání, vztahů s obchodními partnery i chování zaměstnanců.

Tyto zásady jsou zakotvené v Etickém kodexu:

  • dbáme na udržování profesionality zaměstnanců i procesů a pracovních podmínek, podporujících jejich spokojenost,
  • dbáme na plnění firemních závazků vůči veřejné správě,
  • nabízíme a dodáváme produkty a služby s vysokou technickou a ekonomickou hodnotou pro zákazníky.

Odpovědnost v environmentální oblasti

Máme respekt k životnímu prostředí, a to jak k prostoru okolo nás, tak i k jeho stavu a zdraví. Problémem dneška je, že ještě stále mnoho firem a úřadů neumí sledovat, kolik může ušetřit pomocí ekologicky šetrných ICT technologií. Přitom objektivně měřit a hodnotit ekologický vliv ICT na firmy lze například použitím případových studií firem, které to umí. Jsme přesvědčeni, že „Zelená technologie“ je dobrou investicí a proto:

  • vyvíjíme takové technologie DC, které minimalizují emise CO2, především špičkovou technickou úrovní chlazení a napájení,
  • vyvíjíme taková řešení ICT, která mají pro zákazníka ekologické i ekonomické výhody,
  • máme samozřejmě ISO 14000.

Odpovědnost v sociální oblasti

Uvědomujeme si, že naše působení je zasazeno do veřejného a společenského prostoru, ve kterém jsme hodnoceni nejen podle kvality našich služeb a produktů, ale také podle míry naší odpovědnosti k ostatním aspektům života, především ke komunitám a skupinám, kterým je třeba pomoci již z povahy jejich existence. Abychom pomohli efektivně, určili jsme si konkrétní oblasti, do kterých směřujeme naši podporu. Jde především o lidi se zdravotním postižením, sociálně vyloučené a vzdělání mladých lidí. Podporujeme rozvoj vzdělávání a naši zaměstnanci se aktivně podílí na přiblížení lidského pohledu na technologie. Současně ve všech lokalitách, ve kterých máme pobočky, podporujeme zaměstnance v jejich dobrovolnických aktivitách, pomáhajících místním komunitám, nebo neziskovému sektoru.