O ALTRONU

Jsme na trhu již 25 let a patříme mezi významné hráče na poli ICT. Díky dokonalé znalosti technologií a služeb datových center a IT nabízíme pro zákazníky moderní infrastrukturu pro přenos a správu dat v celém jejich životním cyklu spolu se zajištěním vysoké dostupnosti a bezpečnosti. Pracujeme pro zákazníky po celém světě.

Náš svět

Altron nabízí ucelené portfolio řešení pro datová centra a řízení celého životního cyklu digitálního byznysu a dat až k zákazníkovi. Individuální přístup respektuje aktuální potřeby podnikání a podporujeme zákazníky službami a řešeními s využitím špičkových technologií pro zajištění vysoké dostupnosti ať již v podobě datových center nebo konvergovaného IT. Díky detailní znalosti světa datových center přinášíme moderní infrastrukturu pro přenos, zpracování a vizualizaci digitálních dat až u koncových zákazníků. Tým certifikovaných profesionálů pak poskytuje služby a řešení s vysokou přidanou hodnotou včetně vlastního vývoje například pro telekomunikace, energetiku, průmysl, veřejnou správu a zdravotnictví.

Mise

Chceme se stát vedoucím poskytovatelem v oblasti end-to-end řízení digitálního byznysu pomocí inteligentních datových center a IT ve střední / východní Evropě a Blízkém východu. Naše řešení pomohou zákazníkům uspět v globalizovaném a stále se zrychlujícím světě. Flexibilita, vysoká dostupnost, spolehlivost a inovace povedou k vytvoření pevných a dlouhodobých partnerství se zákazníky.

Vize

Našim zákazníkům pomáháme k rychlé adaptaci na dynamicky se měnící podmínky trhu a díky flexibilitě a individuálnímu přístupu podporujeme produktivitu jejich firem. Zároveň naše řešení umožňují efektivně řídit a snižovat náklady spojené s informačními a telekomunikačními technologiemi díky end-to-end řešením v oblasti inteligentních datových center a IT s jednoznačným zaměřením na spokojenost zákazníka.

O Altronu

Nabídka skupiny Altron je skutečně unikátní, protože zahrnuje řešení, služby a software pro efektivní přenos, zpracování a uchování velkých objemů dat. Výhodou je přitom nejen šíře poskytovaných služeb a dodávka z jednoho zdroje, ale především schopnost řešení problematiky zákazníka systematičtěji z více hledisek a z dlouhodobého pohledu, než umožňuje pohled úzce specializovaného dodavatele.

Jedinečná symbióza technologických a IT služeb spolu se systémovou integrací je podpořena širokým know-how a dovoluje nabízet skutečně komplexní řešení a díky kontrole nad všemi jeho komponenty zároveň umožňuje zaručit vysokou kvalitu služeb a schopnost efektivního řešení provozních problémů. Úspěšnost této strategie společnosti Altron je patrná z trvalého růstu počtu klientů a růstu výkonů společností. Díky tomu je důvěryhodným a finančně velmi stabilním partnerem. Zákazník tak nezískává jen služby, ale dlouhodobého a spolehlivého partnera, který přebírá péči o firemní ICT infrastrukturu v plném rozsahu.

Unikátní tržní hodnotu Altronu představuje kombinace dlouholetých zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje jedinečných řešení a služeb pro datová centra. V rámci oborů podporujeme aktuální trendy jako je fenomén Internetu věcí (IoT), řízení cloudu, městská mobilita nebo chytré energetické sítě (Smart Grids). Spojení zkušeností a inovací pak přináší řešení s vysokou dostupností, flexibilitou a ekonomickou efektivitou pro podporu téměř každého oboru podnikání.